CINE SUNTEM?

TARA Interactive S.R.L. este o persoană juridică română cu sediul în București, strada Turturelelor nr. 11A, cod postal 030881, Phoenicia Business Center, Et. 7, modul 2, CUI  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7701/2003, (“Compania” sau “noi”). În sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, noi suntem ”operatorul de date” în ceea ce privește datele personale furnizate și prelucrate prin intermediul aplicației web https://optime.ro/.

TARA Interactive S.R.L. colectează și prelucrează în calitate de operator de date cu caracter personal datele persoanelor interesate de serviciile oferite de TARA Interactive S.R.L. şi achizitionarea acestora și care își furnizează datele cu caracter personal pe Site sau prin e-mail la adresa [email protected].

Această Politică de Confidențialitate stabilește ce anume se întâmplă cu datele cu caracter personal pe care persoana vizată ni le furnizează prin interacțiunea cu Site-ul sau prin e-mail la adresa [email protected].

În cele ce urmează puteți găsi Cuprinsul acestei Politici de Confidențialitate. Pentru detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de către TARA Interactive S.R.L navigate.

Definiții

date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință. TARA Interactive S.R.L. în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 1. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM DESPRE DVS.?

1.1 Datele cu caracter personal pe care TARA Interactive S.R.L. le colectează despre dvs. prin intermediul Site-ului sunt următoarele: nume, prenume, email, telefon.

 1. CUM OBȚINEM DATELE CU CARACTER PERSONAL DESPRE DVS.?

2.1 Datele sunt obținute astfel:

 • cu ocazia completării formularelor de contact pe Site;
 • prin e-mail la adresa [email protected]
 1. TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

3.1 TARA Interactive S.R.L. prelucrează Datele Persoanelor Vizate pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract cu Compania.

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

4.1 Datele sunt folosite în următoarele scopuri:

 • a vă trimite notificări;
 • a vă putea contacta în vederea stabilirii unei intalniri;
 • a vă cere detalii suplimentare unde este cazul;
 • a vă comunica informații suplimentare despre Optime.ro.

4.2 Datele cu caracter personal preluate sunt supuse următoarelor categorii de activități de prelucrare: colectare, stocare, consultare, analiză și modificare.

 1. DIVULGAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal către terțe părți de încredere cum ar fi:

 • agenții și furnizorii noștri, inclusiv cei care ne furnizează servicii tehnice, de tipul analize de date, găzduire și asistență tehnică;
 • consultanții noștri profesionali și auditorii noștri;
 • instanțe, autorități de reglementare, administrații publice și autorități de aplicare a legii, locale sau străine.

O listă completă a terţilor către care divulgăm datele dvs. cu caracter personal poate fi obţinută în mod gratuit, prin intermediul unei cereri scrise trimise la adresa: [email protected].

 1. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN ŢĂRI TERŢE

6.1 Datele cu caracter personal colectate pot fi transferate numai în țări aflate în afara Spaţiului Economic European. În acest caz, înainte de a transfera efectiv datele dvs. cu caracter personal, ne vom asigura că există un cadru adecvat al protecţiei datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

7.1 Ca regulă generală, vă păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât este necesar, numai în următoarele contexte:

 • pe durata procesului de negociere a semnării unui contract comercial;
 • conform cadrelor legale;
 • în contextul unei acțiuni în instanță sau a unei investigații în care TARA Interactive S.R.L. este implicată.

7.2 După expirarea duratei menționate la articolul 7.1 de mai sus vom păstra Datele Personale pe o perioadă de cinci (5) ani.

 1. CE NIVEL DE SIGURANȚĂ ASIGURĂM PENTRU DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

8.1 TARA Interactive S.R.L. utilizează o gamă largă de măsuri și tehnologii de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal de accesul, utilizarea, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată, în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor.

8.2 De exemplu, atunci când divulgăm datele dvs. personale către furnizorii externi conform articolului 5 de mai sus, încheiem un acord în scris care obligă furnizorii să păstreze confidențialitatea informațiilor dvs. și să instituie măsuri de securitate adecvate pentru a vă menține informațiile în siguranță.

 1. DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1 Aveți dreptul:

 1. să solicitați de la Companie informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal;
 2. să solicitați rectificarea și/sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 3. să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau să obiectați împotriva prelucrării;
 4. să solicitați primirea sau transmiterea către o altă organizație, într-o formă prelucrabilă electronic, a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat Companiei;
 5. să depuneți plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, adresa de e-mail: [email protected], dacă sunteți de părere că drepturile dvs. privind protecția datelor sunt încălcate.

9.2 Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne comunicați acest lucru, contactându-ne la: [email protected].

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU DORIȚI SĂ NE FURNIZAȚI DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

10.1 Dacă alegeți să nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal sau vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale de către noi vom respecta această alegere în conformitate cu obligațiile legale. Acest lucru înseamnă, însă, că nu putem realiza acțiunile necesare pentru atingerea scopurilor de prelucrare descrise mai sus la secțiunea ”Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal” oferite prin interacțiunea cu Site-ul.

10.2 Compania poate fi obligată sau poate avea dreptul să vă păstreze datele, pentru a respecta obligațiile legale sau de reglementare ce îi revin și pentru a-și proteja sau exercita propriile drepturi și interese legale.

 1. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR:

Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Companiei la: [email protected].